Regulamin

Regulamin

Regulamin newsletter'a Carriere Design 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter'a udostępnianego przez Carriere Design z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 162.

 

1. Newsletter jest wysyłany na podany przez użytkownika adres e-mail i zawiera informacje związane z nowościami produktowymi, promocjami, wydarzeniami związanymi z meblami biurowymi i aranżacjami wnętrz.

 

2. Otrzymywanie newsletter'a jest bezpłatne, jest on wysyłany raz w miesiącu drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

 

3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wypełniając formularz kontaktowy.

 

4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newsletter'a.

 

5. Carriere Design nie będzie udostępniało powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

 

6. Carriere Design  ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno - organizacyjno - ekonomicznych.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych produktach i dodaj swój adres email. Dodanie adresu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Carriere Design
ul. Powstańców Śląskich 162
53-139 Wrocław
site by LINET